Wij zijn een aantal bewoners die actief betrokken wil zijn bij de warmtetransitie in onze buurt. Wij willen partner zijn voor de gemeente en andere initiatiefnemers van de toegekende subsidie vanuit het programma aardgasvrije wijken. Op deze manier willen we zorgen dat voor onze buurt een passende en duurzame manier wordt gekozen waarop wij onze huizen gaan verwarmen. We zijn op zoek naar andere buurbewoners die op dit initiatief willen aansluiten. Meer dan 75 Huishoudens hebben zich inmiddels aangesloten.

Wij geloven dat, los van het verduurzamen van onze eigen woningen, er ook een wijkgerichte aanpak nodig om de warmtetransitie vorm te geven en dat dit alleen slaagt met actieve betrokkenheid van de bewoners. Immers wij bepalen of we willen worden aangesloten en betalen uiteindelijk een (aanzienlijk) deel van de kosten. Een van onze uitgangspunten hierbij is dat het absoluut betaalbaar moet zijn voor ons als bewoners. Hiermee bedoelen we dat we als bewoners niet meer willen betalen voor onze warmte, dan dat we zouden betalen als we met aardgas waren blijven verwarmen.

In de zomer van 2023 is op ons verzoek een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door De Warmte Transitie Makers. Dit onderzoek is op 23 november 2023 gepresenteerd aan de geïnteresseerde eigenaar bewoners van onze buurt. Onder het kopje documenten zijn de onderzoeksaanvraag en resultaten voor iedereen beschikbaar.