Nederland wil in 2050 niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van zijn woningen en andere gebouwen. In samenspraak met bewoners, gebouweigenaren en andere partijen kiezen gemeenten in een wijkgerichte aanpak de beste duurzame manier om de wijk te verwarmen. Per wijk kan de oplossing en aanpak verschillen. Alternatieven voor aardgas zijn bijvoorbeeld warmtenetten, verwarming door elektriciteit (warmtepompen) of groengas.

Gemeente de Bilt vindt Brandenburg West erg geschikt om te onderzoeken hoe je als wijk zonder aardgas zou kunnen verwarmen. Er is subsidie van het Rijk gevraagd en gekregen voor de aanleg van een lage temperatuur warmtenet in onze buurt. In dit voorstel komen in onze woningen warmtepompen die gebruik gaan maken van een warmtenet dat gebruik maakt van de restwarmte bij de rioolzuivering. Het warmtenet kan alleen worden gerealiseerd als er voldoende buurtbewoners achter de plannen staan en zich op dit net laten aansluiten.

Wij willen als buurtbewoners meebeslissen op weg naar de oplossingen voor de warmtetransitie. We constateren dat er heel verschillend over verwarmen zonder aardgas wordt gedacht. Zowel over hoe dat dan zou moeten, op welke termijn en onder welke voorwaarden. Dat het een warmtenet zou moeten worden, is voor ons nog een open vraag.

Wij zien een Bewonersinitiatief als een goede manier om samen verder te komen en ook sterk te staan in de gesprekken. Hakken in het zand en maar zien wat ervan komt, is niet ons ding. Constructief meesturen naar wat voor onze buurt het beste is, wel.

>> Lees meer over onze basisprincipes