Op deze pagina vindt u een aantal vragen die vaker gesteld worden en die we alvast voor u hebben geprobeerd te antwoorden. Kijk ook op de website van de Gemeente De Bilt voor vragen die zij beantwoorden over het project, mocht u het antwoord hier niet vinden.

Waar staan we nu in het traject?

Kijk op onze tijdlijn voor een overzicht van de afgelopen periode, en lees onze algemene nieuwspagina voor de laatste informatie. Ook op de website van de gemeente kunt u zien wat de voortgang van het project is.

Kan ik nu al een keuze maken?

Alle woning-eigenaren zijn vrij om voor hun verwarming en kookoplossing een eigen keuze te maken, op elk moment. Vanuit het buurtinitiatief raden we echter aan om te wachten op de resultaten van de onderzoeken. Uit die onderzoeken komt informatie over de voor- en nadelen van de oplossingen en welke mogelijkheden er zijn voor subsidie. Dat is nu nog niet volledig in beeld.

Moet ik mijn huis isoleren? En hoe grondig?

Het isoleren van uw huis is altijd een goed idee. Het is echter mogelijk dat de subsidiemogelijkheden daarvoor duidelijker worden na de onderzoeken van dit voorjaar. Indien er een mogelijkheid ontstaat om in de toekomst aan te sluiten op een lage-temperatuur bronnet of indien u een individuele oplossing op basis van lage temperatuur gaat gebruiken, wordt isolatie van uw woning erg belangrijk. Daarnaast heeft isolatie (en ventilatie) ook andere voordelen dan alleen geld besparen, denk bijvoorbeeld ook aan comfort of gezondheid. Voor meer informatie over goede isolatie, kijk ook eens op verbeterjehuis.nl (MilieuCentraal).

Wat wordt er nu van mij verwacht?

Niet zo veel. Het is belangrijk om op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen via deze website, of via de informatie die
de gemeente op haar website plaatst. Daarnaast bent u van harte uitgenodigd om mee te denken over het project en om uw zorgen of vragen bij ons te brengen. Ook kunnen we altijd versterking gebruiken in ons team, dus als u een bijdrage zou willen leveren: heel graag. Neem contact met ons op via warmte@buurtbrandenburgwest.nl.

Kan ik ook nog gewoon op het gasnet blijven?

Natuurlijk kan dat, iedere woningeigenaar is vrij om deze keuze te maken. Kijkend naar de toekomst en de verwachte ontwikkelingen op landelijk gebied is het echter maar de vraag of het een keuze is die lang stand kan houden. Op termijn zal Nederland zonder aardgas moeten, dus het is aannemelijk dat ook de gastoevoer naar onze wijk op een gegeven moment ophoudt. Wanneer dat exact is, is nu nog moeilijk te zeggen.

Welke oplossing vinden jullie als kerngroep de beste?

De kerngroep heeft daar niet een antwoord op. We zijn geen politieke partij met een gezamenlijk programma. Binnen de kerngroep zijn de meningen over wat de juiste oplossing is behoorlijk verschillend! Daarom hebben we als kerngroep gekozen om alleen onze principes en aanpak vast te stellen. Uiteindelijk moet het een oplossing worden die het beste voor onze wijk is. Welke dat is, weten wij ook niet.

Wie bepaalt nu welke oplossing er komt?

Zie het antwoord op de vraag hierna.

Op basis van welke criteria wordt er een oplossing gekozen?

Feitelijk zijn er twee keuzes die gemaakt moeten worden. De gemeente moet kiezen welke oplossing zij in onze wijk willen aanbieden als centrale faciliteit. Dat kan een bronnet worden zoals het oorspronkelijke voorstel, of een alternatieve oplossing, als de gemeente dat besluit naar aanleiding van de aanvullende onderzoeken. De intentie van het project is om een oplossing te leveren waar u als woningeigenaar gebruik van kunt maken. Het buurtinitiatief denkt met het project mee om te zorgen dat de wensen & zorgen van de bewoners daar zo goed mogelijk in meegenomen worden. Uw mening en afwegingen zijn daarom ook van belang voor ons.

Ten tweede mag u als woningeigenaar ZELF een keuze maken: wilt u aansluiten op die nieuwe faciliteit, of kiest u voor een andere oplossing? Het onderzoek dat dit voorjaar gaat lopen zal meer in detail kijken naar de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen, zodat we allemaal een weloverwogen keuze kunnen maken.

Welke partijen zijn er eigenlijk allemaal bij betrokken?

Een heleboel, en zoals u kunt verwachten heeft elke betrokken partij een bepaald belang en bepaalde wensen. Die hoeven niet hetzelfde te zijn. Als bewonersinitiatief proberen wij voor de woningeigenaren in Brandenburg- West een stem te zijn in het project. Lees meer over de manier waarop we dat doen bij de pagina “Aanpak en principes“. Kijk ook bij de links voor verwijzingen naar andere partijen die betrokken zijn.

Wat zijn al die afkortingen die gebruikt worden?

De meest gebruikte zijn LTMT, en HT (Respectievelijk Lage, Midden en Hoge Temperatuur van het aangevoerde water in het bronnet), maar ook WKO (Warmte/Koude Opslag) en RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) zie je veel. Kijk ook eens op de site van NIWT voor een lijst van veelgebruikte afkortingen bij warmtenetten.

Kan ik meehelpen of meedenken?

Ja natuurlijk! Heel graag zelfs. We hebben een Whatsapp groep waar betrokken buurtbewoners met elkaar contact houden en waar wij regelmatig informatie delen. Ook ons kernteam staat altijd open voor hulp, laat maar weten wat je talent is of hoe je een bijdrage zou willen leveren. Stuur ons een mailtje op warmte@buurtbrandenburgwest.nl.