23 april 2024

We zijn dit bewonersinitiatief in maart 2022 begonnen. Op de website beschreven we toen
waarom. Eigenlijk is daar niet veel aan veranderd. Ook de basisprincipes die we toen
beschreven staan grotendeels nog overeind. Wat natuurlijk wel veranderd is dat we nu niet
meer op ‘nul’ staan. Gezamenlijk hebben voor elkaar gekregen dat er een onafhankelijk
onderzoek heeft plaatsgevonden over de beste oplossingen voor onze buurt.

We hebben dat vanuit de Kerngroep intensief begeleid en de gemeente ervan overtuigd om,
naast het bronnet, ook de oplossing met individuele warmtepompen volwaardig mee te
nemen in de verdere uitwerking. We zijn ook tot de conclusie gekomen dat we niet in één
keer het gewenste eindresultaat, namelijk een uitwerking tot op het niveau van ieder huis,
konden bereiken. We zijn met dit rapport wel gekomen tot het inperken van het aantal
opties en het in kaart brengen van de consequenties voor de verschillende woningtypen.

In een volgende stap moet nu voor alle individuele woningeigenaren bepaald worden wat
voor hun de consequenties zijn, zowel qua financiën als inpassing in de woning. Maar dat is
een veel omvangrijker operatie omdat je dit voor alle woningen wilt en moet doen, niet
alleen voor de bewoners die zich bij het buurtinitiatief hebben aangesloten. We hebben dan
ook de gemeente gevraagd om dat te doen. De wethouder heeft dat toegezegd.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *