19 april 2024

Beste mede-buurtbewoners,

We willen jullie graag even over de huidige stand van zaken vertellen vanuit de kerngroep. Afgelopen dinsdag was er een vergadering van de commissie ‘Burger en Bestuur’ waarin de startnotitie ‘Brandenburg-West Aardgasvrij’ aan de orde kwam. Wij hebben dat moment gebruikt om namens jullie allen in te spreken. De punten die we daar genoemd hebben, zijn:

  1. De proeftuin-subsidie moet beschikbaar komen voor beide ‘routes’ (zowel het bronnet als een collectieve individuele oplossing)
  2. De deelname van bewoners moet leidend zijn
  3. De ‘dreiging’ van het afsluiten van de aardgaslevering moet van tafel

Er was veel interesse van een aantal politieke partijen, en naar verluid willen zij ook amendementen en moties voorbereiden. De wethouder heeft nauwelijks toezeggingen gedaan. De afsluiting van aardgas (punt 3) wordt in ieder geval voorlopig niet behandeld (wat ook nog niet kan aangezien de landelijke wetgeving er nog niet is), maar dat de tekst uit het voorstel wordt gehaald is niet beloofd.

Op punt 2 is toegezegd dat er in 2025 een enquete komt waar beide ‘routes’ nog in genoemd worden, maar voor onze kerngroep is dat geen acceptabele oplossing. Een enquete is te vrijblijvend, we proberen vast te houden aan onze eis voor een intentieverklaring.

Punt 1 lijkt het meest hardnekkig. De wethouder geeft aan dat de subsidie alleen voor een bronnet bedoeld is, en dat bij keuze voor een andere oplossing de subsidie gebruikt zal word om een bronnet op een andere wijk toe te passen. Naar ons idee is dat niet juist, een wijziging van de locatie vereist net als een wijziging van de oplossing toestemming van de Rijksoverheid, dus hierover blijven we het gevecht aan gaan. De subsidie moet ook gebruikt kunnen worden voor de andere route!

Voor wie de vergadering wil terugkijken, de link is https://debilt.raadsinformatie.nl/vergadering/1227267, onze inspraak begint rond 25:40. Op diezelfde website kunnen jullie ook de stukken lezen die behandeld werden.

Kortom: er is momenteel veel gaande, en we doen ons best om zelf zo goed mogelijk de ontwikkelingen te volgen, kritisch te blijven naar de gemeente, en jullie op de hoogte te houden. De kerngroep is daarom uitgebreid tot 10 personen (John, Mark, Lisanne, Joop, Ernyo, Elsbeth, Ben, Wim, Redmar en Joeri). Je kunt ons vinden in de Whatsapp groep of via mail (warmte@buurtbrandenburgwest.nl).


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *