26 april 2024

Het voorstel rond de startnotitie is door de gemeenteraad aangenomen. De enige aanpassing daarop is de motie van SGP, die is aangenomen. We hebben de afgelopen tijd veel energie gestoken in het beïnvloeden van de wethouder en de raadsleden. De kerngroep komt binnenkort bij elkaar om te bepalen wat dit voor ons betekent en waar we nu de nadruk op gaan leggen.

Een scan van de aangenomen motie:

De motie ingediend door SGP, D66, Lokaal De Bilt en Christenunie n.a.v. de startnotitie


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *