Wij zijn een buurtinitiatief (met inmiddels 75 aangesloten huishoudens) om de belangen van de eigenaar-bewoners te behartigen. Dit doen we door een zo groot mogelijke groep mensen die onze basisprincipes omarmen, te betrekken bij ons buurtinitiatief. Met die grote groep mensen hebben we regelmatig contact om hen te informeren en naar hen te luisteren.

Hoe werken we?

We zijn een klein kerngroep, inmiddels gegroeid tot 10 personen. Wat we doen is:

 • Verzamelen relevante informatie ten aanzien van de warmtetransitie
 • Contacten onderhouden met betrokken partijen (vertegenwoordiging)
 • Vertalen soms lastige materie in duidelijke updates
 • Benaderen buurtbewoners om zich aan te sluiten
 • Vragen en zorgen verzamelen om te zorgen dat deze beantwoord worden

We kiezen ervoor om te werken via een ‘olievlek’. We benaderen mensen die we kennen en als die mee willen doen, benaderen zij ook weer mensen die zij kennen. Verder organiseren we ook kleine ‘huiskamer-overleggen’ waar we jullie graag ontmoeten om ideeën uit te wisselen en samen aan deze uitdaging te werken.

Basisprincipes bewonersinitiatief
 1. Fase 1 (maart 2022 – december 2023): We beginnen met dit bewonersinitiatief vanaf nul. Gezamenlijk willen wij uitzoeken wat de beste oplossing voor de wijk zal zijn. Hiervoor liggen nog alle opties open. Als we hierdoor de subsidie mislopen dan is dat maar zo
 2. Fase 2 (vanaf januari 2024): We omarmen de algemene conclusie van het onderzoek dat er twee kansrijke varianten zijn voor onze woningen, namelijk het bronnet en het collectief inkopen van individuele warmtepompen. Ook ondersteunen het advies om die verder te uitwerken naar een concreet aanbod voor elke individuele woning, zodat iedereen zijn eigen keuze kan maken.
 3. We beperken ons in eerste instantie tot het doelgebied dat ook de gemeente voor ogen had: Kometenlaan / Olberslaan / Planetenbaan / Tempellaan. Dat is dus maar een klein gedeelte van de wijk.
 4. Hoewel er in de buurt de nodige scepsis bestaat ten aanzien van de gemeente en andere betrokken partijen, geloven wij wel dat een constructieve opstelling zal leiden tot de beste resultaten. We hebben elkaar nodig om doelstellingen te behalen.
 5. De warmtetransitie is de directe aanleiding voor dit bewonersinitiatief. Er spelen in de wijk ook soms aanverwante zaken. De organisatie van dit bewonersinitiatief zou mogelijk ook rond andere onderwerpen kunnen worden ingezet om de buurt beter en mooier te maken (bijvoorbeeld groenstrook, sociale cohesie/buurtborrels, loskoppelen hemelwater, groene daken etc).
 6. We willen dat de transitie “absoluut betaalbaar” is, waaronder we verstaan dat we niet meer gaan betalen dan dat we zouden betalen als we op aardgas waren gebleven. Waarbij we kiezen voor zo laag mogelijk vastrecht zodat het verduurzamen van onze eigen woning wordt gestimuleerd.
 7. Wij denken dat de beschikbare subsidies een mooie kans bieden om tot een aantrekkelijk aanbod te komen, waardoor de kosten van de energietransitie voor de individuele bewoners zo laag mogelijk blijven. Voorwaarde is wel dat er een aanzienlijk deel van de eigenaar-bewoners van een dergelijk aanbod gebruik maken, anders vervalt de subsidie.
 8. We werken aan een klimaatneutrale bebouwde omgeving en dragen zo bij aan een mooiere en schonere wereld.

Uiteindelijk willen we komen tot een gedragen plan voor onze buurt. Maar wel stap voor stap daar naartoe.