Het bewonersinitaitief gaat uit van een aantal basisprincipes.

Basis principes bewonersinitiatief

 • We beginnen met dit bewonersinitiatief vanaf nul. Gezamenlijk willen wij uitzoeken wat de beste oplossing voor de wijk zal zijn. Hiervoor liggen nog alle opties open. Als we hierdoor de subsidie mislopen dan is dat maar zo
 • Wij willen de tijd nemen om dit initiatief zorgvuldig op te bouwen om zeker te zijn dat wij zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken en meenemen.
 • We beperken ons in eerste instantie tot het doelgebied dat ook de gemeente voor ogen had: Kometenlaan – Olbertslaan – Planetenbaan-Tempellaan. Dat is dus maar een klein gedeelte van de wijk.
 • Hoewel er in de buurt de nodige scepsis bestaat ten aanzien van de gemeente en andere betrokken partijen, geloven wij wel dat een constructieve opstelling zal leiden tot de beste resultaten. We hebben elkaar nodig om doelstellingen te behalen.
 • De warmtetransitie is de directe aanleiding voor dit bewonersinitiatief. Er spelen in de wijk ook soms aanverwante zaken. De organisatie van dit bewonersinitiatief zou mogelijk ook rond andere onderwerpen kunnen worden ingezet om de buurt beter en mooier te maken (bijvoorbeeld groenstrook, sociale cohesie/buurtborrels, loskoppelen hemelwater, groene daken etc).
 • We willen dat de transitie “absoluut betaalbaar” is, waaronder we verstaan dat we niet meer gaan betalen dan dat we zouden betalen als we op aardgas waren gebleven. Waarbij we kiezen voor zo laag mogelijk vastrecht zodat het verduurzamen van onze eigen woning wordt gestimuleerd.
 • We werken aan een klimaatneutrale bebouwde omgeving en dragen zo bij aan een mooiere en schonere wereld.

Uiteindelijk willen we komen tot een gedragen plan voor onze buurt. Maar wel stap voor stap daar naartoe.

Hoe pakken we dat aan?

Wij beginnen met een kleine kerngroep. Hun taken zijn:

 • Verzamelen relevante informatie ten aanzien van de warmtetransitie
 • Contacten onderhouden met betrokken partijen (vertegenwoordiging)
 • Vertalen soms lastige materie in duidelijke updates
 • Benaderen buurtbewoners om zich aan te sluiten
 • Vragen en zorgen verzamelen om te zorgen dat deze beantwoord worden.

We kiezen ervoor om te werken via een ‘olievlek’. We benaderen mensen die we kennen en als die mee willen doen, benaderen zij ook weer mensen die zij kennen. We denken ook aan kleine ‘huiskamer-overleggen’ maar we horen ook graag jullie ideeën daarover.